Presentation Eurotech
Eurotech AB har varit verksamt inom UPS-branschen sedan 1987
         
  FarligEl
Strömmen kan vara mer illasinnad än man tror
Idag är hela vår infrastruktur beroende av väl fungerande elektronisk utrustning. Detsamma gäller kontor och industrianläggningar. Det har gjort oss känsliga för avbrott som får både kostsamma och förödande konsekvenser. Vad inte alla vet är hur stor andel av avbrotten som har med strömförsörjningen att göra. Omfattningen bekräftas bland annat av undersökningar som visar att över hälften av alla datafel beror på störningar från elnätet. Lösningen på problemet heter UPS, Uninterruptible Power Supplies, eller kort och gott Avbrottsfri kraft.
 
  Eurotech


Eurotech AB är en av de största leverantörerna i Sverige och är en av de ledande leverantörerna inom området säker strömförsörjning på den svenska marknaden. Vi erbjuder lösningar som säkerställer en störningsfri ström för all typ av elektronisk utrustning; datorer, IT-system, kommunikationsanläggningar, processindustri mm. I vårt program ingår även konsulttjänster, programvaror, serviceavtal och support. Våra mindre UPS-enheter lämpar sig för allt ifrån fristående arbetsstationer och kassasystem till servrar och kompletta nätverk. Våra större enheter säkerställer strömförsörjningen för datorhallar, säkerhets- och kommunikationssystem samt processanläggningar. De kan byggas på och anpassas efter unika behov inom t ex sjukvården, försvaret etc.

 
 

Service och support

Eurotech AB har ett omfattande service- och underhållsprogram för att säkerställa driftsmiljön. Eurotechs egna serviceorganisation ger dig fullständig trygghet och kan anpassas efter olika behov. Vårt underhåll inkluderar bl a preventiv service, felavhjälpande service, uppdateringar, telefonassistans, fjärrövervakning och analyser. Den mest tekniskt avancerade formen av övervakning innebär att vi fjärrövervakar ditt UPS-system året om. Om ett problem uppstår larmar UPS våra övervakningsdatorer, och diagnos kan utföras direkt av våra fabrikutbildade UPS-tekniker.
 
 

UPS till alla miljöer
Idag finns våra UPS-lösningar på tusentals arbetsplatser runt om i Sverige och inom alla typer av branscher och områden. Vid sidan av alla mindre företag, enskilda kontor och butikskedjor finns Eurotechs kunder bland internationella företag, industrier, banker och försäkringsbolag, statliga verk, myndigheter, sjukhus, järnvägar, flygplatser, telekombolag, internetoperatörer, kommuner med flera. Även i så krävande miljöer som oljeplattformar, lastfartyg och försvarsanläggningar skyddas den elektroniska utrustningen av Eurotechs UPS-lösningar. Eurotech AB är idag den ledande leverantören av strömförsörjning till landets kommuner med totalt några hundra levererade anläggningar.
Samtliga produkter är godkända enligt EMC-direktivet och tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 och 14001:2004
 
  Riello

Eurotech AB är generalagent och distributör för Riellos produkter i Skandinavien. Riello är ett världsledande fullsortimentsföretag inom avbrottsfri kraft (UPS). Riellogruppen omsätter ca 7 miljarder sek och har 3.500 anställda. Tillverkning och utveckling sker i moderna fabriker förlagda till norra Italien. Produkterna distribueras via egna kontor och distributörer runtom i världen.
 
         
Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska