Referenser Sverige
Eurotech har sedan 1987 levererat UPS-system till bland annat svensk industri, statliga verk, kommuner, landsting, handel och tjänsteföretag. Önskar ni en förteckning av referensinstallationer inom ett specifikt segment, skicka ett mejl med ert namn, företag och kontaktuppgifter till: kontakt@eurotech-ups.com
     
  Nedan visas olika exempel på UPS- och batteriinstallationer. Batteriställningar kan fås i olika utförande för att passa i det utrymme som ska användas.  
     
  UPS 200kVA    
  En typisk installation med UPS (4 x 200kVA) och batterier. Systemet försörjer operationssalar och datorutrustning på ett sjukhus  
 
UPS MLT40kVA
 
CTA12-50
En typisk installallation med UPS (40kVA) och batterier. Systemet försörjer en industriprocess på ett tillverkande företag.
 
UPS 200 kVA   Batteri NiCd
  En installation med UPS (2 x200 kVA) i parallelldrift med batterier. Systemet försörjer instrument och datorer på ett sjukhus.  
     
  UPS 30 kVA   Batteriställning  
  UPS och batteriinstallation 2 x 30 kVA. Systemet strömförsörjer datorsystem och servers på en kommun.  
     
Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska