Powershield 3

Powershield är en programvara för övervakning av UPS och kontrollerad nertagning av servrar och PC vid strömavbrott.
Tillsammans med kommunikationsprodukten Netman plus och yttre sensorer, kan Powershield även ge larm eller påbörja nertagning vid andra orsaker som t.ex vid en hög temperatur. En licens av Powershield medföljer UPS vid leverans. Ytterligare licenser offereras vid begäran. Produktblad Powershield (pdf).
Se sidan om övervakning (länk) för att se hur Netman och Powersfield kan användas vid övervakning.
Läs mer om övriga produkter för kommunikation här (länk).
För övervakning av ett större antal UPS finns programvaran PowerNetGuard som baseras på SNMP, vilket innebär att
UPS av olika fabrikat kan anslutas. Mer information här (pdf).

Filer för nedladdning finns hos leverantören Riello (länk)

 

Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska