Produktöversikt UPS
 
 
 
Övervakning av UPS och kontrollerad nertagning av datorer är viktigt. Tillsammans med övervakning av temperatur, luftfuktighet samt överföring av larm via GSM-modem får man bra överblick över sin UPSinstallation och omgivande miljö.
Mer information

By-pass omkopplare Multi Pass för vägg och rackmontage
Med en manuell by-pass-omkopplare kan man koppla bort UPS vid service och batteribyte utan att lasten påverkas..

 
 
iDialog 400 - 1600 VA
är en enklare UPS som skyddar mot strömavbrott och störningar på elnätet. iDialog är lämpad för IP-telefoni,
PC och annan IT-utrustning
Mer information

Dialog Vision 500 - 3000 VA
är det kompletta skyddet för servrar, mindre nätverk och kommunikationsutrustning. Finns som golvmodell och för rackmontage. Extra batterikapacitet finns som tillval. Mer information golvmodell
Mer information rackmontage

 
Sentinel Pro
 
Premium Dual rack
 
 
Sentinel Pro 700 - 3000 VA
online UPS som ger maximalt skydd mot strömavbrott och störningar på elnätet och är ett idealiskt skydd för servers, telekom och andra kritiska applikationer.
Med en extra laddare i UPS kan batterikapacitet upp till 10 timmars reservtid erhållas.
Mer information
 

Sentinel Dual Low power 1000 - 3000 VA
Online UPS som ger maximalt skydd mot strömavbrott och störningar på elnätet. Sentinel Dual kan placeras på golv eller i 19" rack. Med en extra laddare i UPS kan batterikapacitet upp till 10 timmars reservtid erhållas.
Mer information

 
 

 

 
Sentinel Dual High power 3,3 - 10 kVA
är ett kraftfullt strömförsörjningsskydd för server-rum, rackskåp och kommunikationsutrustning. Kan placeras
på golv eller i rack. Extra batterikapacitet finns som tillval för utökad reservtid..
Mer information
Sentinel Power 6,5 - 10 kVA
kraftfull UPS för längre reservtider som skyddar
datorrum mot strömavbrott och störningar på
elnätet.
Mer information
 
 
 
Multi Guard
 
Multi Sentry 10 - 120kVA
är avsedd för datorrum, centraliserade servrar och telecom utrustning och andra laster med höga krav på driftsäkerhet .
Mer information
Multi Guard 15 - 120 kVA
Ett modulärt UPS-system som utökas med ups-moduler och batterier efter hand som effektbehovet ökar.
Mer information
 
 

 
 
Master MPS 10 - 800 kVA
En av marknadens kraftfullaste skydd mot elnätets störningar och strömavbrott. Avsedd för datorhallar och industriprocesser.
Mer information
 
Master HP 100-600 kVA
En av marknadens kraftfullaste skydd mot strömavbrott och andra störningar på elnätet. Försedd med IGBT-
teknologi för hög verkningsgrad och låga förluster. Avsedd för datorhallar och industriprocesser.
Mer information
 
Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska