Batteribyte

 

Batterierna är en viktig komponent i ett UPS system och måste regelbundet underhållas och bytas efter föreskrivna intervall.

Samverkan mellan elektroniken och batterierna måste fungera för att klara elnätets strömavbrott och störningar.

Samtidigt som den årliga genomgången utförs skall även batterierna kontrolleras. Denna kontroll bör utföras av Eurotech fabriksutbildade serviceingengörer.

 

 

Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska