Support på programvara
 
  Kontakta oss om ni behöver hjälp och support på programvara och kommunikationsprodukter. Vi utför även konsultuppdrag på plats där vi konfigurerar och installerar kompletta system för övervakning.Övervakningsprogramvara PowerShield3 tillsammans med nätverkskort Netman och yttre sensorer övervakar UPS och omgivande miljö som temperatur, luftfuktighet samt kan ta in larm från luftkonditionering och rökdetektor. Larmen kan skickas med mejl eller som sms med ett gsm-modem. PowerShield3 är en Microsoft certifierad övervakningsprogramvara som möjliggör kontroll av UPS system i ett nätverk via TCP/IP. Client/server programvaran konfigureras för att på ett kontrollerat sätt ta ned anslutna servers och datorsystem i nätverket. PowerShield stödjer de flesta förekommande operativsystemen på marknaden (Windows, MacOS, Linux, UNIX, Novell, VMware)). PowerShield visar och övervakar bl.a. reservtid, batteristatus, överlast och temperatur. Larm och händelser kan även avläsas i en loggfil. Övervakning kan göras via webbrowser (http), e-post, larm via SMS och WAP, larm till fax samt styra röstmeddelanden (voice). För större nätverk och installationer kan ett hundratal UPS övervakas med PowerNetGuard. Eurotech är den enda UPS leverantören i Sverige som erbjuder konsultation, förstudie, implementering på plats hos kund. Support via telefon på svenska ingår alltid på levererade programvaror
 
   
 

Exempel på anslutningar:

 

 

 Programvaran Powershield ansluts till UPS med USB eller seriellt. Vill man ansluta fler
PC eller server kan man komplettera med kort eller box som ger fler anslutningar
 För anslutning till fler en 1 UPS, eller om flera PC eller servers ska anslutas till 1 UPS
finns nätverkskortet Netman som kopplas in i befintligt LAN. För övervakning av flera
UPS finns även programmet PowerNetGuard.PowerNetGuard, programvara för övervakning av upp till100-tals UPS över Internet/WAN.
Då standard SNMP används kan även UPS av olika fabrikat övervakas.Modbus / JBUS protokoll converter för övervakning i t ex BMS system
(Building Management System)Profibus converter för anslutning av UPS till det industriella Profibus DP nätverket.
Eurotech AB Tel 08 - 473 08 80
Om Eurotech Nyhetsbrev
Översikt UPS Kommunikation/Tillbehör Programvara
UPSService SW support Utbildning och driftsättning Batteribyte
Svenska